Ereloon


uurtariefHet uurtarief wordt besproken en hangt af van verschillende factoren.

De waarde van de zaak, de hoogdringendheid, de specialisatie, de moeilijkheid

en het behaalde resultaat spelen hierbij een rol.

waardetariefVoor de berekening van de waarde van de zaak houden wij rekening met de gevorderde hoofdsom en met de intresten.


De volgende ereloonpercentages zijn van toepassing :

-Op de schijf van 0 tot 6.700 euro : 15%

-Op de schijf van 6.700 euro tot 100.000 euro : 10%

-Op de schijf boven 100.000 euro : 5%


Deze percentages gelden ongeacht of het kantoor optreedt voor de verwerende

partij of voor de eisende partij.
kosten


Kantoorkosten


Deze bestaan uit kosten voor gebouw, personeel, bibliotheek, informatica,

briefwisseling, etc. Hiervoor rekenen wij 10 euro (excl.BTW) per brief aan.


Specifieke kosten


Deze bestaan uit de aanleg van het dossier, verplaatsingen, vertalingen, raadplegen van databanken, kosten van gerechtsdeurwaarder en griffie, etc. Wij rekenen deze toe aan de kostprijs.

BeroepsaansprakelijkheidDe beroepsaansprakelijkheid van de advocaten is verzekerd via een collectieve polis afgesloten door de orde van advocaten van de balie Antwerpen.


De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaten verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.


De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten is beperkt tot het plafond zoals vermeld in voormelde polis.


Op eerste verzoek wordt deze bezorgd