Specialisaties

Specialisaties

Vennootschaps- en ondernemingsrecht


• Bijstand bij problematiek bij klanten en/of leveranciers

• Het opstellen en nazicht van contracten en verkoopvoorwaarden

• Bijstand bij oprichting van een vennootschap

• Bijstand bij problematiek binnen uw vennootschap

• Advies en bijstand in het kader van arbeidsrechtelijke problemen


Verbintenissen- en contractenrecht


• Bijstand en advies inzake woning- en handelshuur

• Bijstand bij ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring van onroerend goed

• Appartementsmede-eigendom

• Bijstand en advies inzake contracten

• Bijstand bij procedures


Familierecht


• Echtscheidingsprocedures en vereffening/verdeling

• Advies inzake huwelijks- en samenlevingscontract

• Bijstand bij procedures Jeugdrechtbank

• Bijstand bij problematiek erfenissen en nalatenschappen

• Bijstand bij problematiek na echtscheiding (onderhoudsbijdragen, verblijfsrecht, kinderen)


Straf – en strafprocesrecht


• Strafrechtelijke verdediging van verdachten vanaf het eerste politieverhoor, tijdens de voorlopige hechtenis en de procedure voor de Correctionele Rechtbank en in het kader van de strafuitvoering

• Bijstand van slachtoffers in het opvolgen van het vooronderzoek tot de uiteindelijke vordering tot schadevergoeding

• Strafrechtelijke verdediging voor de Politierechtbank


Aannemingsrecht


• Bijstand aan bouwheren, architecten en aannemers naar aanleiding van bouwgeschillen

• Bijstand bij procedures en gerechtelijke expertisesVerzekerings- en aansprakelijkheidsrecht


• Advies en bijstand inzake problematiek tussen verzekerde en verzekeraar

• Bijstand en advies inzake schade en schadevergoeding naar aanleiding van fout of nalatigheid


Transportrecht (over de weg)


• Bijstand van opdrachtgever en vervoerder bij schadegevallen


Verkeersrecht


• Bijstand en verdediging bij dagvaarding Politierechtbank

• Bijstand indien u het slachtoffer bent van een verkeersmisdrijf

• Bijstand bij schadegevallen met discussie omtrent aansprakelijkheid

• Bijstand bij vergoeding lichamelijke schade, invaliditeit, overlijden, enz.Links :


www.faillissementsdossier.be

www.justice.just.fgov.be

www.ten-law.net

www.advocaat.be